O nás

OSEČÁNEK, z.s. je rodinné centrum, kde se scházíaktivní maminky se svými dětmi a snaží se vytvářet společné aktivity. Centrum vzniklo v únoru 2016. Sídlíme na vesnici, takže máme blíž k přírodě a chceme se věnovat přirozené výchově svých dětí, a to spíše alternativními formami pedagogiky (např. Montessori). Máme mezi sebou samé zkušené maminky, které mají odpovídající zkušenosti i vzdělání. Vzhledem k aktivní spolupráci s ostatními místními spolky (TJ SOKOL, hasiči, zahrádkáři) máme k dispozici také zázemí např. moderního hřiště a prostory kulturního domu.


Náš spolek úzce spolupracuje také s rodinnými centry v Přerově – Duha Klubem Rodinka a Rodinným centrem Sluníčko v Přerově. Od těchto organizací přebíráme zkušenosti a učíme se.

Naším cílem je podporovat rodiče s malými dětmi při řešení nejrůznějších problémů souvisejících např. s výchovou a péčí o děti, partnerskými problémy, nemocemi dětí, hledáním zaměstnání po skončení rodičovské dovolené apod. Podporujeme také znalosti rodičů v oblasti finanční a zdravotní gramotnosti. Realizací našich aktivit napomáháme předcházet negativním jevům v rodině a posilujeme tak celkově její společenský status.

Další význam naší práce s dětmi od nejútlejšího věku spočívá v tom, že přirozenou podporou dovedností dítěte adekvátně věku napomáháme jejich správném fyzickému a psychickému vývoji a předcházíme tak vzniku např. nejrůznějších logopedických vad, poruch učení apod. Děti, které pravidelně navštěvují naše aktivity, pak lépe zvládají nástup do školky i do školy. Je prokázáno, že k největšímu rozvoji inteligence dochází od 9ti měsíců do 4 let věku dítěte.

Kromě pravidelných aktivit realizujeme nebo podílíme se na realizaci také jednorázových akcí – Karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den, Mikulášská besídka. Pravidelně 2x ročně pořádáme Dětský bazárek.