Miniškolka

VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO MINIŠKOLKU OSEČÁNEK

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0008493

Hlavním cílem projektu je nákup nemovitosti a její celková rekonstrukce za účelem vybudování nového předškolního zařízení - zřízení dětské skupiny s kapacitou 12 míst. Dětská skupina bude určena pro děti ve věku 1 - 5 let a předpokládáme, že bude sloužit především pro rodiče dětí ve věku do 3 let, kteří se chtějí vrátit do práce dříve, než jim skončí rodičovská dovolená nebo ji vyčerpají dříve nebo pracují na částečný úvazek.

Plánovaný harmonogram realizace: 1. 3. 2017 – 31. 8. 2019

Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ITI Olomoucké aglomerace.

Celkové předpokládané náklady: 10.099.290 Kč

Předpokládaná výše dotace: 9.594.325,50 Kč