Aktivity

AKTIVITY – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


V tomto školním roce provozujeme své aktivity v 1. patře budovy místní Hasičské zbrojnice:
MAPA
Postupně pracujeme na tom, abychom získali prostory vlastní.

1) Pro miminka od 0 do cca 6ti měsíců: Baby masáže + cvičení pro maminky po porodu

Blok 5 lekcí obsahuje baby masáže, které u miminka navozují pocit bezpečí a jistoty, rozvíjí pozitivní vztah matka-dítě, dochází ke vzájemnému propojení. Masáže pomáhají dále odstraňovat bolesti bříška a pomáhají miminku se lépe adaptovat na vnější svět. Součástí budou také informace o správné manipulaci s miminky, informace o kojení a výživě nejmenších dětí. Blok bude dále obsahovat také cvičení pro maminky po porodu, kde maminky získají informace jak se nejlépe vrátit do formy a zlepší si svou fyzickou kondici. Aktivitu zajišťuje plně kvalifikovaná zdravotní sestra Mgr. Petra Benešová.

Cena:400 Kč/5 lekcí
Časový harmonogram: dle domluvy pondělí nebo úterý odpoledne
Přihlášku je možné vyplnit zde

2) Pro miminka od cca 6ti měsíců do cca 1 roku (než začnou chodit) – Cvičení + montehrátky

Blok obsahuje pohybové aktivity pro maminky s dětmi, které jsou zaměřené na rozvoj jednotlivých svalových partií adekvátně k vývojové fázi dítěte, rozvíjí hrubou motoriku a fyzickou zdatnost dítěte. Cvičení dále podporuje rozvoj řeči a hudební vnímání. Dále jsou zde obsaženy montehrátky, které nabízí dětem možnost hraní si se speciálními hračkami, které podporují rozvoj jemné motoriky a inteligence dítěte.


Cena: první dvě lekce zdarma pak 50 Kč/lekce, permanentka 400 Kč/10 lekcí, 220 Kč/5 lekcí
Časový harmonogram: od 19. 9. každou středu sraz 8.15, cvičení 8.30 – 9.30

Přihlášku je možné vyplnit zde


3) Pro děti od cca 1 roku do 3 let – Cvičení + montehrátky s batolátky

Obsahuje podobné aktivity jako pro maminky s dětmi od 6ti měsíců, nicméně je to více zaměřeno na starší děti a přizpůsobeno jejich možnostem. Cvičení obsahuje náročnější prvky a intenzivnější je také podpora rozvoje řeči a hudebního vnímání. Blok navíc obsahuje výtvarnou část. Při montehrátkách mají děti možnost vyzkoušet si náročnější hračky. Pravidelná návštěva cvičení napomáhá snadné adaptaci dítěte později do školky.

Cena: první dvě lekce zdarma, pak 60 Kč lekce, permanentka 500 Kč/10 lekcí, 280 Kč/5 lekcí
Časový harmonogram: od 21. 9. každý pátek, sraz 8.15, aktivity 8.30 – 10.30

Přihlášku je možné vyplnit zde

4) Přednášky a besedy na téma Montessori pedagogiky + Montessori dílničky (pro děti cca od 10 měsíců do 3 let)

Na přednáškách se rodiče nejprve dozví základní informace o pedagogice M. Montessori a její užitečnosti v praktickém životě, seznámí se s vývojovými fázemi malých dětí, a inspirují se jak rozvíjet děti dle jejich maximálních možností. Na přednášky pak budou navazovat Montessori dílničky, které jsou zaměřené na praktický život. Děti si osvojí různé činnosti běžného denního života, které si vyzkouší v připraveném prostředí. Během každé lekce dítě zažije jak samostatnou práci s pomůckami, tak společný program, zaměřený na určité téma s pohybovými, hudebními nebo výtvarnými aktivitami.

Cena:70 Kč lekce nebo permanentka 500 Kč/10 lekcí, 300 Kč/5 lekcí
Časový harmonogram: od 19. 9. každou středu 10.00 – 11.00 a od 26. 9. i 16.00 – 17.00

Přihlášku je možné vyplnit zde

5) Montessori dílničky + angličtina (pro děti od 3 do 6ti let)

Náplň Montessori dílniček je podobná jako u předchozí aktivity s tím, že děti používají náročnější pomůcky a hračky, které rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti adekvátně věku. Je zde navíc zařazena angličtina, která probíhá interaktivní zábavnou formou. Aktivitu mohou navštěvovat buď děti sami, nebo v doprovodu svých rodičů.

Cena: 80 Kč lekce nebo permanentka 700 Kč/10 lekcí, 400 Kč/5 lekcí
Časový harmonogram:od 26. 9. každou středu 17.00 – 18.00
Přihlášku je možné vyplnit zde

6) Angličtina pro dospělé

Kurz je přednostně určen pro rodiče s dětmi do 15ti let, v případě volných míst i pro ostatní zájemce (max. 10 osob ve skupině). Bude probíhat v odpoledních hodinách a budeme realizovat dva kurzy – pro začátečníky (i opakované) a mírně pokročilé. V průběhu kurzů bude zajištěno hlídání dětí.

Cena: 1600 Kč/pololetí (+ případně učebnice), hlídání 50 Kč/dítě/lekce
Časový harmonogram: bude upřesněn začátkem října

Přihlášku je možné vyplnit zde

PROVOZ ZAHAJUJEME OD PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ 2018!

V Přihlašovat na všechny aktivity se můžete prostřednictvím přihlášky zde: zde Od října bude stanoven přesný harmonogram. Do konce září probíhají ukázkové hodiny. Přijďte se za námi podívat, těšíme se na vás i vaše děti :)

Další připravované akce:

DĚTSKÝ BAZÁREK – ve dnech 19. a 20. 10. 2018 v 1. patře budovy Hasičské zbrojnice. Informace pro prodejce budou brzy vyvěšeny na webových stránkách.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - sobota 1. 12. 2018 ve velkém sále místní Sokolovny

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ

Připravujeme otevření dvou kurzů – začátečníci a mírně pokročilí. Výuka bude probíhat v malých skupinkách (max. 10 osob) po 2 vyučovacích hodinách odpoledne. Rodiče mohou využít možnosti hlídání dětí. Cena je zvýhodněná – 1.600 Kč/pololetí (+ případně učebnice), za hlídání dětí poplatek 50 Kč/dítě/lekce. Přihlášku je možné vyplnitzde ZDE, a to nejpozději do 24. 9. 2018. V případě, že nevíte, jakou úroveň máte navštěvovat, na úvodní lekci proběhne rozřazovací test (týká se hlavně mírně pokročilých). Přednostně přijímáme rodiče s dětmi do 15ti let.

Výuka bude probíhat v prostorách Hasičské zbrojnice v Oseku n. B. (červená budova v zatáčce směrem na Syrmex).